·                 Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Marie Matochová, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Pavel Hora (Jakub Habart, Šárka Trhoňová nepřítomni omluveni)
        veřejnost: Josefína Vrbová
·                 Vyhodnocení minulého setkání PRF
úklid: splněno, přihlásily se další 2 skupiny na úklid
– farní knihovna: vzniká, některé knížky převezeny, nové knihy se přijímají na faře, zodpovědné osoby jsou paní Vrbová a pan Fogl, zatím není možné si knihy půjčit
farní kronika: stale hledáme ochotného farníka
kniha přání: vznikla, ale mohla by být smysluplnější, budeme se snažit ji více propagovat
kázání pro děti: jednou se uskutečnilo, plánujeme jej dále zařazovat (druhou neděli v řijnu, třetí neděli v listopadu)
diecézní setkání mládeže: mládež se zúčastnila, na setkání se jim líbilo
pouť rodin: tento podnět přeřazujeme na rok 2020, Marian dále sbírá podněty
farní den: akci hodnotíme jako úspěšnou po všech stránkách
modlitební stráž za nový kostel: Marian má připravenu tabulku, Marian s Peterem se domluví na konkrétnějších krocích
·                 Katecheze
        zahájení výuky náboženství proběhne 2.10. v kostele v Lobkovicích, program pro děti všech skupin začíná v 16:45
        náboženství se bude vyučovat ve středy v Klubu důchodců, katecheté osloví jednotlivé věkové skupiny ohledně konkrétního času individuálně
        zveme mládež ve věku cca 15-18 let k setkávání, podrobnější informace u otce Petera Kováče, nebo u Mariana Cútha
·                 Památka všech věrných zemřelých: mše bude 2.11. v 8:00 v Libiši
·                 Dušičková pobožnost: proběhne 6.11. v 16.30 na hřbitově v Lobkovicích
·                 Mikulášská besídka: proběhne 4.12. v 16:30, pokusíme se dohodnout zda by mohla proběhnout jako tradičně v tělocvičně GFP
·                 Advent: Marek Cúth se pokusí oslovit někoho, kdo by se ujal kreativní aktivity
·                 Adventní duchovní obnova: proběhne 23.11.; povede ji p. Benedikt Hudema
·                 Roráty: proběhnou každou adventní sobotu v 7:00 (7.12. u Vojtěcha, 14.12. v Lobkovicích, 21.12. v Kojeticích)
·                 Jesličková pobožnost: proběhne podobně jako vloni 24.12. v 15:00 (pobožnost beze mše, bude zaměřena primárně pro děti a tzv. “nepraktikující” – otec Peter se pokusí dostat pozvánku do Listů Neratovické radnice)
·                 Farní ples a farní karneval: proběhne 8. 2. 2020
·                 Plánovaná akce: misijní Neděle (detaily doladí Dana Vrbová s otcem Peterem)
·                 Termín příštího setkání PRF: je stanoven na 16.2. od 18:30