·                 Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Marie Matochová, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Jakub Habart, Marek Cúth, Marian Cúth (Pavel Hora nepřítomen z rodinných důvodů, Šárka Trhoňová nepřítomna)
        veřejnost: Josefína Vrbová
·                 Vyhodnocení minulého setkání PRF
klíče od kostela: obě kapely se do kostela dostávají přes Danu, Peter se pokusí zajístit možnost přístupu ke kostelu z bočního vchodu kde by mohl být standardní klíč
úklid: stále se hledají další dobrovolníci, ohlášení při mši nebylo splněno,
10.3. ohlásí na mši Marian
jesličková pobožnost: akce byla zhodnocena jako zdařilá, forma zůstane víceméně zachována, jesličková pobožnost 24.12.je koncipována především pro děti a tzv. “nepraktikující”
 roráty a adventní duchovní obnova: splněno, s akcemi jsme spokojeni, na příští rok se Peter pokusí zajistit otce Benedikta aby vedl adventní duchovní obnovu
Mikulášská besídka: splněno, s akcí jsme spokojeni
– program pro děti v adventu, plakát na Studnu: proběhlo
– farní knihovna: její vznik je v procesu (bod nerušíme, není ale zatím splněn)
farní kronika: stále hledáme ochotného farníka, bude ohlášeno při mši 10.3.
kniha přání: její vznik je v procesu (bod nerušíme, není ale zatím splněn), 10.3. bude ohlášeno při mši (v Lobkovicích Jakub, u Vojtěcha Peter)
výlet do hor: akce zorganizována, je přihlášeno cca 50 účastníků
·                 Vznesen návrh na kázání pro děti: každou třetí neděli v měsíci (od března počínaje) bude naplánována promluva pro děti
·                 Půst
        mše na Popeleční středu bude v 17:00 v Lobkovicích, náboženství je tento den nahrazeno účastí na mši
        kreativní aktivita na postní dobu bude, připravenou ji mají Maruška a Marta
        31.3. s největší pravděpodobností proběhne varhaní koncert Stabat Mater v podání Soni Kružíkové, Peter domluví přesné místo a čas
        postní duchovní obnova proběhne 6.4., vést ji bude p. Ondřej Slavet
        13.4. je diecézní setkání mládeže, Josefína Vrbová zorganizuje výjezd z naší farnosti a ohlásí jej při mši
        křižová cesta v přírodě proběhne na Květnou neděli 14.4. od 14:00, hudbu při ní má na starost KOS, výběr Křižové cesty má na starosti Marie
·                 brigáda na pozemku plánovaného kostela: proběhne 23.3. od 9:00, ohlásí Peter, Dana se pokusí zařadit brigádu do akce “Ukliďme Česko”
·                 jarmark 4.5. v Libiši: proběhne koncert v kostele, Peter se na tento den pokusí dohodnout možnost veřejné prezentace připravovaného nového kostela
·                 Noc kostelů
        bude se letos konat 24. 5. 2019
        kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích otevřen bude, program má na starosti Marian Cúth, kostel bude otevřen 18-21:30
        Peter se pokusí sehnat dobrovolníky do ostatních kostelů
·                 Pouť rodin: Marian je ochoten organizovat pouť rodin ke svaté Zdislavě, přijímá k tomuto tématu podněty
·                 Farní den: proběhne 2. 6. 2019, organizuje David, Peter se pokusí objednat divadelní představení, Marian připraví košíčky na vybírání peněz na farní den do kostela v Lobkovicích a u Vojtěcha
·                 Příprava na biřmování: začne příprava mládeže na biřmování, zatím se počítá s devíti mládežníky, ohlásit možnost přípravy pro dalši zájmce z řad dospělých
·                 první svaté příjmání: proběhne 23.6., hrát bude KOS
·                 stavba nového kostela
        27.2. je naplánována schůzka s architektem a s projektanty, kde by měla být představena finální verze projektu před podáním na stavební úřad, na této schůzce se Peter pokusí domluvit veřejnou prezentaci projektu a prezentaci projektu na Farním dnu
        za necelý měsic od vyhlášení sbírky na kostel se vybralo vice než 200 000 Kč. Bohu díky! Další dary jsou vítány.
        rádi bychom začali s propagací. Dobrovolníci, zejména zkušení v této oblasti, jsou vítáni. Na toto téma proběhne setkání dne 7.4. od 18:30 na faře v Kojeticích, toto setkání bude ohlášeno 10.3.
        duchovní podporu za nový kostel má na starosti Marian, bude zavedena po výše avizované schůzce 7.4.
        pokračují jednání o výměně části pozemku s obcí Libiš
·                 Termín příštího setkání PRF
je stanoven na 15.9. od 18:30