Ohlédnutí za Arttáborem 2018

V létě 2018 jsme poprvé zkusili nový typ farního tábora. Inspirovala nás vícedenní soustředění kostelních sborů a také nadání a zájem dětí a mládeže z farnosti o různé umělecké aktivity. A tak jsme v srpnu odjeli do Jesenice, kde jsme prožili týden s malováním, se zpěvem a muzicírováním, s literární tvorbou a s divadlem. Děti si mohly vybrat co je zajímá nejvíc, co chtějí vyzkoušet a do čeho se nechtějí pouštět vůbec. Jejich přání jsme respektovali a byli i tací, kteří nakonec sami vyzkoušeli obor, do kterého se na začátku vůbec nechtěli pustit. Zbyl čas i na klasické táborové hry.

Výstupem celého pobytu byla zdramatizovaná hra podle Werichova Fimfára „Královna Koloběžka I.“ Tábor jsme si všichni užili báječně, určitě i díky skvělým dětem, které se tu sešly. A proto se už teď těšíme na další, který bude zase v Jesenici od 2. 8. do 9. 8. 2019.

Daniela Vrbová