Srdečně děkujeme všem, kteří podporují naší farnost, její činnost nebo jakkoli jinak přispívají našemu společenství.

Pokud byste chtěli naší farnost podpořit finančním darem, je to možné všemi standardními cestami. Kromě toho můžete nově využít tohoto formuláře pro přislíbení daru. Pokud formulář vyplníte a darujete uvedenou částku, vystavíme Vám potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně a zašleme na Vámi uvedený email.

Dary na stavbu nového kostela posílejte na účet veřejné sbírky 5746203309/0800. Pokud vyplníte dárcovský formulář níže, budeme moci Vám vystavit potvrzení o daru. Farníky prosíme, aby dary na běžnou činnost farnosti a opravy kostelů nadále zasílali na na účet Římskokatolické farnosti Neratovice: 461294339/0800. V tomto případě je nutné jako obvykle uzavřít smlouvu o daru, pro usnadnění nám prosím vyplňte dárcovský formulář.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů kontaktujte ***

Přislíbení daru

Typ platby *


      Částka *

Měna 

Účel daru *
Jméno, Příjmení * Datum narození *
Adresa *
E-mail * Telefon 
Poznámka
* povinný údaj

Velmi si vážíme Vaší podpory. Poskytnutím svých kontaktních údajů zároveň souhlasíte s jejich zpracováním. Vaše jméno a kontakty neposkytneme třetím stranám, Váš souhlas se týká výhradně Římskokatolické farnosti Neratovice, a to za účelem evidence dárců a péče o ně.

dar dary darování