·                 Přítomní: všichni členové pastorační rady
·                 Vznesena prosba o přidělání klíče od Lobokovického kostela pro kostelní kapelu
kapela dostane kontakt na pana N., který kostel může otevřít a bydlí v blízkosti kostela
·                 Vznesen návrh na zrušení odpolední (tzv. ,,dětské”) mše 24.12.
tzv. ,,dětská” mše odpoledne v 24.12. bude nahrazena ,,jesličkovou pobožností” od 15:00 v Lobkovících (tj. místo mše bude na programu duchovní program uzpůsobený pro děti trvající cca 30-40 minut). Konkrétní program bude mít na starosti Peter, který si vybere někoho ke spolupráci, primárně některého z katechetů. Koledy bude mít na starosti Dana.
mše v Neděli 25.12. v Lobkovicích od 9:30 bude doprovázena rytmickou hudbou (tj. koledy, ale ne varhany)
·                 Advent
– adventní roráty budou v podobném formátu jako vloni. Tedy, každou adventní v sobotu od 7:00 postupně v kostelích v Lobkovicích, v Kojeticích, u sv. Vojtěcha
v adventní době bude duchovní obnova
·                 Mikulášská besídka
– má ji na starosti Marian. Bude se konat ve středu 5.12. od 16:30. Peter se pokusí domluvit možnost, aby besídka mohla proběhout v GFP
·                 Alternativy pro aktivity dětí v průběhu mše od 9:30 v Lobkovicích
Marek má na starosti sehnat maminku/y, které by byly zodpovědné za program pro děti v průběhu adventu při nedělní mši v Lobkovicích
·                 Plakát na Studnu
Marek má na starosti zajistit nový plakát inzerující setkávání maminek ve farnosti (tzv. Studnu), který bude viset na nástěnkách před kostelem
·                 Farní knihovna
– farnost má k dospozici knihy z dědictví P.Kubého. Tato literatura bude k dispozici na faře. Tímto  na faře vznikne farní knihovna. Na starost si tuto záležitost prozatím vezme Jiří spolu s Miloslavou. Otevření a možnost zápůjčky knih bude ohlášena.
·                 Farní kronika
hledáme ochotného farníka, jež by se ujal farní kroniky
·                 Kniha přání
vytvoříme “Knihu nabídek a přání” do které bude možné psát různé potřeby a nabídky farníků (například žádost o hlídání dětí, nabídnout oblečení po dětech, žádost o odvoz na mši atd.). Jakub si bere na starost ohlášení této ,,Knihy přání” na mši v Lokobovicích. V kostele u sv. Vojtěcha to ohlásí Peter.
·                 Úklid kostelů
hledají se další ochotní spolupracovníci, jež by se  zapojili do úklidů kostela a připravení květin v Lobkovicích. Bude sděleno při ohláškách na mši sv.
– u kostela v Lobkovicích bude zprovozněn záchod, dokončovací záležitosti ohledně jeho zprovoznění si bere na starost Peter. Péči o něj si bere na starost Dana.
·                 stavba nového kostela
vytváří se projekt na stavbu nového kostela a pastoračního centra. Současná vize je, že do konce roku 2018 by měl být projekt odeslán na přilušné úřady ke schválení.
– až bude projekt hotov, bude zveřejněna jeho vizualizace a model
– v únoru byla vznesena žádost obci Libiš o výměnu/prodej části pozemku na území, kde by měl stát budoucí kostel (cca 53 metrů čtverečních, nepodstatná oblast z hlediska realizace případné stavby). Tato žádost byla projednána na setkání zastupitelstva obce Libiš v červnu, kde zastupitelstvo odhlasovalo, že pozemek bude vyměněn. Doposud ale nebylo farnosti doručeno oficiální vyrozumění. Jednání v této záležitosti stále pokračuje.
– bylo ostoupeno od záměru založit transparentní účet spojený se stavbou kostela
– při ohláškách na nedělních mších bude vyhlášeno, že je možné darovat peníze na stavbu nového kostela a pastoračního centra
– Marian vytvoří seznam, na který se bude možné zapsat jako ,,modlitební stráž” za nový kostel a pastorační centrum. Seznam bude vytvořen do adventu. Peter jej pak bude rozvážet na nedělní mše, farníci se na něj na nedělních mších budou moci zapisovat
– více informací o stavbě nového kostela se bude ve větším měřítku rozšiřovat až v době, kdy bude hotový finální projekt
·                 výlet do hor
– Marian se pokusí zorganizovat farní týdenní výlet do hor o letních prazdninách (třetí týden v srpnu, pokud to nebude možné tak čtvrtý týden v srpnu)
·                 Termín příštího setkání PRF
je stanoven na 17. 2. 2019 od 19:00