Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice
*Hlasování proveďte zakroužkováním pořadových čísel 5 kandidátů:
Na základě podaných návrhů za účelem konání voleb do pastorační rady farnosti Neratovice (§ 7 písm. c/ stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské) byli navrženi tito kandidáti:


1.     Benešová Marie
2.     Benešová Veronika
3.     Cúth Marián
4.     Cúth Marek
5.     Cúth Matouš
6.     Habart Jakub
7.     Hladík Antonín
8.     Hora Pavel
9.     Košťálová Ludmila
10.  Krejčiřík David
11.  Matocha Marek
12.  Matochová Marie
13.  Mytínová Valerie
14.  Patolánová Marta
15.  Semerád Petr
16.  Semerádová Marta
17.  Trhoňová Hana
18.  Trhoňová Jarmila
19.  Trhoňová Lenka
20.  Vojtová Anna
21.  Vrba Jiří
22.  Vrbová Daniela
23.  Vrbová Miloslava
24.  Zámrská Ivana Faustýna
25.  Zámrská Jana Terezie
  
V ………………….dne………………………….
                                                                                                    
                                                                                                        ………………………………
                                                                            P. Peter Kováč
                                                                                                                 administrátor farnosti

Datum vyvěšení: 10.12.2017
Datum sejmutí:
*Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice je rovněž zveřejněn na internetových stránkách farnosti: http://www.farnostneratovice.cz, v sekci „Novinky“.
Seznam kandidátů do pastorační rady farnosti Neratovice bude založen jako příloha protokolu o provedení voleb.