Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti náboženská výchova. Zahájení bude mší svatou 4.10.2017 v 16:30 v kostele v Lobkovicích (sraz v 16:15). A jaké skupinky letos vznikly?

Skupina:  Věková skladba:  Katecheta: Kontakt Čas setkávání
1 předškoláci Lenka Trhoňová 777 332 492 středa 16:30 – 17:15
2 1. a 2. třída Marta Semerádová 777 120 770 středa 16:30 – 17:15
3 3. – 4. třída Maruška Cúthová 608 505 662 středa 16:30 – 17:15
4 5. – 6. třída Daniela Vrbová 775 387 162 středa 16:30 – 17:15
5 od 7. třídy Marian Cúth 728 685 152 pondělí 17:15 – 18:00
6 mládež Veronika Cúthová (+ Marian + Peter) 605 491 288 středa od 19:00

     Skupina 1
Letos vzniká zbrusu nová skupinka nejmladších dětí od 4 do 6let. Věřím, že se z nás postupně stanou dobří kamarádi a že spolu budeme prožívat hezký čas. Budeme si hrát, povídat, zpívat i tvořit a při tom všem poznávat Pána Ježíše.
Lenka Trhoňová

     Skupina 2

V naší skupince budou letos děti z 1. a 2. třídy. Společně si čteme z Bible, vyprávíme, tvoříme, modlíme se… Hledáme vztah Pánu Bohu a k sobě navzájem.

Marta Semerádová

     Skupina 3

V této skupině budu letos s dětmi z 3. a 4. tř. Tématem je společenství lidí. Nežijeme sami, Bůh je v našich vztazích. Doufám, že se nám podaří vytvořit hezké vztahy a nacházet také vztah mezi námi a Bohem v Bibli, v postavách evangelistů, v Ježíšových činech i v Církvi. Budeme si povídat, soutěžit, tvořit, hrát hry, které dokreslí jednotlivá témata.

Maruška Cúthová

     Skupina 4
Na naší cestě školním a liturgickým rokem nás budou provázet proroci a světci, od nichž se chceme inspirovat. Nejdůležitější inspirací pro nás bude dvanáctiletý Ježíš v chrámě, protože jako vrstevník většiny dětí v této skupině je někým, kdo puberťákům opravdu rozumí a má jim co říci. Při setkáních hodně diskutujeme a hrajeme zážitkové hry zaměřené k tématům.
Daniela Vrbová

     Skupina 5
Těším se na – pro mě – úplně novou skupinu. Při našich setkáních budeme hodně využívat materiály z internetu – krátké filmy a motivační písničky. Také se pokusíme nově prožít příběhy starozákonních osobností. Budeme soutěžit o ceny. A věřím, že budeme s radostí prožívat naše setkání jako místo, kde svobodně formulujeme naše názory a respektujeme postoje druhých.
Marian Cúth

     Mládež
Veronika Cúthová

Zajišťuje SHM Klub Neratovice