Na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 u Kojetického potoka a na Duhovém hřišti proběhla akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akci pořádalo NZDM Domu Kněžny Emmy. Kromě úklidu bylo připraveno i několik stanovišť, kde se děti hravou formou seznamovaly s pravidly třídění odpadů a s možnostmi jejich dalšího využití. Velký dík patří Petrovi Kelinovi a Pavlovi Trhoňovi, kteří nám přišli na pomoc. Vzali si na starost stanoviště, kde děti sestavovaly z víček obrázky a dozvěděly se o akci „Sbíráme víčka pro Kubíčka“.

Fotky zde.