KDE jsou dobré adresy?
                       Fara: Moravcova 6, Kojetice
                       Klub důchodců: Školní ulice č. 162, Neratovice
                       Nízkoprahové centrum: Kojetická 1021, Neratovice (vstup z boku domu jako do rehabilitace)

MODLITBY MATEK U STUDNY
otevřená setkání pro maminky s malými dětmi
ÚTERÝ 9.30 – 11.30 místo bude vždy upřesněno předem

MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
společná modlitba díků, chval a přímluv; schází se v rodinách; tel. 608 529 600
ÚTERÝ od 20:30

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
pro děti, souběžně 5 věkových skupin
časy i místa setkávání jednotlivých skupin se liší

HOVORY O VÍŘE
Určeno všem, kdo chtějí prohloubit či obnovit svoje vědomosti, nebo se seznámit s křesťanstvím. Probíhá dle zájmu. Zájemci, informujte se, prosím, u kněze: 736 185 154 / email: farnostneratovice[at]centrum.cz

KATECHEZE PRO KATECHUMENY
Příprava pro ty kdo chtějí přijmout křest, nebo pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátosti biřmování, eucharistie. Čas konání je individuální, zájemci, informujte se, prosím, u kněze: 736 185 154 / email: farnostneratovice[at]centrum.cz

KOS (KOSTELNÍ SBOR)
Kostelní sbor KOS se ve školním roce 2016/17 schází ke zkouškám obvykle v pátek od 16:30 do 17:30 v Klubu důchodců. Doprovází mši sv. v Lobkovicích 3. a 5. neděli v měsíci. Informace u Daniely Vrbové na tel. 775 387 162.