Žalm 100
„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho
s chvalozpěvem!“

Modlitební společenství se schází každé úterý ve 20:30 v rodinách.
Kontakt pro zájemce:
Kelinová Ivana: 608 529 600

Scházíme se za každého počasí 🙂 i o prázdninách.