Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti náboženská výchova. A jaké skupinky letos vznikly?

Skupina:  Věková skladba:  Katecheta: Kontakt Čas setkávání
1 předškoláci – 1. třída Lenka Trhoňová 777 332 492 středa 16:30 – 17:15
2 2. a 3.(4.)třída Marta Semerádová 777 120 770 středa 16:30 – 17:15
3 4. – 5. třída Maruška Cúthová 608 505 662 středa 16:30 – 17:15
4 6. – 7. třída Daniela Vrbová 775 387 162 pondělí 17:15 – 18:15
5 8.tř. – 1.tř. SŠ Marian Cúth 728 685 152 středa 19:00 – 19:45

     Skupina 1

V naší nejmladší skupině nábka si hrajeme, zpíváme, někdy tvoříme a hodně si povídáme. Tématicky se držíme liturgické doby. V tomto školním roce jsme se víc zaměřili na nedělní evangelia. Příběh nebo podobenství, které děti uslyší v neděli si ve středu před tím na nábku pomocí obrázků převyprávíme a snažíme se mu porozumět. V naší skupině bývá veselo a myslím, že jsme tam všichni dobří kamarádi.

Lenka Trhoňová

     Skupina 2

V naší skupince nábka převažují třeťáci,dále dva druháci a přidal se k nám letos i jeden čtvrťák. Proč? Protože naše skupinka má v plánu se v průběhu roku připravit k setkání s Pánem Ježíšem v prvním svatém přijímání. Dva z naší skupiny už přijímají Pána Ježíše od loňského roku, takže nám mohou přispět svou osobní zkušeností. Jinak u nás rádi hrajeme hry, soutěže, povídáme si, modlíme se… Je nám spolu dobře:-)

Marta Semerádová

     Skupina 3

Letos je ve skupině žáků ze 4. a 5. třídy přihlášených 9 dětí. Naším ústředním motem je cesta jako místo setkání s Hospodinem. Stále někam chodíme, cestujeme, naše cesty mají různý smysl, ale všude se potkáváme s lidmi a můžeme se potkávat i s živým Bohem. Čekají nás i zastavení s osobami ze Starého a Nového zákona dokreslující naše téma. K naší katechezi patří vše co děti baví – hrajeme, tvoříme, luštíme, soutěžíme, smějeme se, přemýšlíme, povídáme si….
Prosím o vaše modlitby, abychom se mohli setkávat s Hospodinem na všech našich cestách.

Maruška Cúthová

     Skupina 4
Ve školním roce 2016/17 pokračujeme v poznávání Božího milosrdenství. Modlíme se, čteme z bible, hledáme k čemu nás Bůh vede v běžných životních situacích.
Daniela Vrbová

     Skupina 5
Naše setkání nazývám Hovory o víře. Program zahrnuje soutěže, diskuze, úvahy, modlitby, rozbory životních situací i zamýšlení se nad vztahy. Naše skupinka se schází v podobném složení několik let. V současné době si užívám velký optimismus, radostnost, otevřenost a upřimnost všech členů. Většina mě přerostla fyzicky a v duchovním rozměru se snad všichni vzájemně obohacujeme.
Marian Cúth

Zajišťuje SHM Klub Neratovice