Milí přátelé, letos se náš SHM Klub Neratovice po druhé účastnil soutěžní umělecké přehlídky „To je hlína“.

Tuto přehlídku pořádá nadační fond Modrá rybka, který podporuje dostavbu školy v indickém Thayongu, založenou P. Medem. Do výtvarné části jsme poslali čtyři práce a do literární soutěže jednu. Naše účast byla dost úspěšná. Ocenění odborné poroty získali Lucka Kůlová a Šárka Trhoňová ve výtvarné části a Viktor Lebeda v literární části. Ceny jsme převzali při slavnostním vyhlášení v Malostranské Besedě 23.4.2016 z rukou porotců Andrei Forsterové-Stříbrné, Jitky Kopejtkové a Jiřího Dědečka. Během odpoledne se zároveň prodávaly soutěžní práce a výtěžek z prodeje by měl jít na podporu výše zmíněné školy.

Závěr nám zpříjemnilo jak připravené občerstvení, tak koncert Jiřího Dědečka. Jako milý bonus bylo setkání s Jonášem Mrázkem, který také vyhrál ve výtvarné části.

Dana Vrbová