Letos budou otevřeny kostely v pátek 10.6.2016 i v naší farnosti

Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18:00 – 22:00 Soutěže pro děti i individuální prohlídka kostela (každý vyhrává)
 • 18:00 – 22:00 Výstava výrobků dětí z neratovické farnosti
 • 19:00 – 19:30 Kos (kostelní sbor) zpívá jako kos (křesťanské písně pro děti a mládež)
 • 21:30 – 22:00 Modlitba za město (ztišení s duchovním slovem a písněmi)

Neratovice, kostel sv. Vojtěcha

 • 18:00 – 18:45 Mše svatá
 • 18:45 – 19:00 Krátké slovo o Noci kostelů a o liturgii (proč a nač kostel?)
 • 19:00 – 20:00 Možnost prohlídky kostela s krátkým komentářem
 • 20:00 – 21:00 Koncert Musica Pro Sancta Cecilia (vokálně instrumentální soubor)
 • 21:00 – 22:00 Individuální prohlídka kostela

Libiš, kostel sv. Jakuba Staršího

 • 18:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Kojetice, kostel sv. Víta

 • 18:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Hostín u Vojkovic, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18:00 – 22:00 Co je důležité, je očím neviditelné (výstava fotografií Tomáše Blažkeho)
 • 18:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice

Více info hledejte na www.nockostelu.cz