Na víkendovku jsme odjeli 18.12. První hra byla dojet s Šárkou a Jirkou správně. Na faru jsme dorazili už za tmy, ale to na dobré náladě nic neměnilo. Dále následovaly obvyklé věci, jako na příklad vybalit a najíst se. Po večeři byl chvíli volný program a následovala modlitba. Po modlitbě menší děti šly spát. A následoval program pro ostřílené borce např. Martinka, Markétka a Joška.
V sobotu po náročném vstávání se šlo na snídani a dopoledne byl náročný odpočinek. Odpoledne se hrála hra. Po celých Příchovicích byly rozmístěny papírky s osobnostmi a údaji o nich. A my, jakožto děti, jsme si v týmech měli zapamatovat co nejvíc a pak byl test. Ten se skládal z toho, že jsme každý tým měli jednu vybranou osobnost, se kterou jsme se setkali a museli si o ní co nejvíce zapamatovat. Na výběr byl Jirka, jako matematik Bolzano, Tina, jako Charlotte Garrigue Masaryk, Tomáš, jako Quentin Tarantino a Šárka, jako Margaret Thatcher.
V neděli byla mše a po mši následoval netradiční oběd, a to sice řízek s kaší pak následoval úklid, balení a odjezd domů.    

Dominik Kůla

Fotky zde