Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti náboženská výchova. Všechny skupiny se scházejí ve stejný čas (vzhledem k počtu skupinek ale ne na jednom místě).

KAŽDOU STŘEDU v 16:45 – 17:30

A jaké skupinky letos vznikly?

Skupina:  Věková skladba:  Katecheta:
1 od 4 let Lenka Trhoňová
2 1. – 2. třída Marta Semerádová
3 3. – 4. třída Maruška Cúthová
4 5. – 6. třída Daniela Vrbová
5 7. – 9. třída Marian Cúth

     Skupina 1
Lenka Trhoňová

     Skupina 2
Marta Semerádová

     Skupina 3
Maruška Cúthová

     Skupina 4
Daniela Vrbová

     Skupina 5
Marian Cúth

Zajišťuje Klub SHM Neratovice