Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
(Jan 6.56)

Dvanáctou neděli v mezidobí,
21. června 2015,
bude uděleno
první svaté přijímání
dětem z naší farnosti, jež nabyly užívání rozumu.*
K této události se naše společenství sejde na ranní mši svaté
v 9:30
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích.


Anne-Francois-Louis Janmot:Le Poème de l’âme, Première communion

Po jejím skončení (kolem 11:30) se společně přesuneme
na zahradu U (již neexistující) vysoké jedle (Hix),
kde naši radost završíme tradiční
farní zahradní slavností
jež bude trvat až do pozdních odpoledních hodin.

Všichni farníci, farnice a jejich nejbližší jsou srdečně zváni ke strávení společného dne. Základní pohoštění (chlazené pivo, víno a voda) a oběd budou zajištěny. Dobrovolné příspěvky formou nestandardního pohoštění (nealkoholické nápoje a ostatní jídlo) a finančních darů na místě jsou vítány.

Pro další informace kontaktujte Davida Krejčiříka, nejlépe e-mailem:
david(zavináč)ujf.cas.cz,
ve výjimečných případech na telefonu: 315695267.

*Katechismus katolické církve (1995), článek 1244.