V neděli 11. května uděloval pan biskup Herbst svátost biřmování několika našim farníkům. Mše byla moc pěkná, kostel byl narvaný, že se skoro nedalo hnout, a kázání bylo velice pozitivní. Po mši se téměř všichni přesunuli na zahradu k Hixům a slavili jsme. Bylo moc dobré maso a guláš. Dospělí si jen tak povídali a my jsme hráli hry, například Městečko Palermo. Pak přijelo divadlo. Hráli pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký a hlavní pointa byla v tom, že se máme přátelit i s lidmi, kteří jsou třeba dlouhý, široký nebo divný. Dětem (i všem ostatním) se divadlo moc líbilo. Téměř hned po skončení představení silně sprchlo, ale naštěstí brzo přestalo. Většina lidí už začala odcházet domů (aby stihli zápas Česko-Švédsko). No, a jak to zakončit? Hokej jsme sice prohráli, ale biřmovancům to určitě radost z nově nabytých darů Ducha Svatého nezkazilo. A já můžu říct, že se tato zahradní slavnost doopravdy moc povedla.

Šárka Trhoňová


FOTOGALERIE

fotky od Jarky Pištějové:

fotky od Standy Dabrowského: