Kdo jsme, co děláme, čím žijeme, co nám radost dává i bere? Na tyto i další otázky můžeš dát odpověď i ty. Stačí se aktivně zapojit do našeho fotografického projektu.

V termínu 13. 4. – 21. 4. 2014 budeme fotografovat veškeré dění které má souvislost s životem v naší farnosti, (kostelní aktivity, výuka náboženství, farní akce, výlety, svatby, křtiny, pohřby…). Rádi zveřejníme i ty fotografie, které přímo nesouvisí s kostelem; např. čím jako křesťané žijeme ve svém volném čase, nebo i ze zaměstnání… Čím víc se Vás zapojí, tím zajímavější mozaika života farnosti vznikne.

Fotografie bychom rádi vystavili při letošní noci kostelů 23. 5. 2014

Bližší info: Tomáš Blažke: 777 173 312