• Post category:Bohoslužby

Pro aktuální seznam bohoslužeb nahlédněte do našeho kalendáře, kde jsou uvedeny vč. mimořádných změn.


Následuje seznam pravidelných bohuslužeb (bez mimořádných změn), který je platný od 9.2.2018:

Neděle
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Sv. Vojtěch (Neratovice)
8:00
9:00
18:00 kromě 2. a 4. v měsíci
18:00*
Nanebevzetí Panny Marie (Lobkovice)
9:30
Dům Kněžny Emmy-Ekumenická kaple
17:00
17:00  2. a 4. v měsíci
Nanebevzetí Panny Marie (Hostín u Vojkovic)
18:00 1. a 3. v měsíci
Sv. Mikuláš (Zálezlice)
18:00 1. v měsíci
* následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav
Rádi Vám posloužíme udílením svátostí, největšího daru, který Ježíš Kristus svěřil své Církvi, protože je k tomu však třeba náležité přípravy, ohlaste úmysl přijmout:
  • Svátost manželství (alespoň 3 měsíce předem),
  • Křest dítěte (alespoň měsíc předem),
  • Svátost smíření – zpověď (vždy 30 minut před začátkem bohoslužby nebo po bohoslužbě, také po domluvě kdykoli).
  • Svátost pomazání nemocných (kdykoli na požádání).V případě vážné nebo dlouhodobé nemoci či úrazu si můžete vyžádat návštěvu kněze přímo v nemocnici či doma (nejlépe telefonické /sms/736 185 154/ e-mailem či po domluvě.
  • Účast katolického kněze na pohřbuči pohřeb v kostele, domluvte prosíme, co nejdříve osobně s knězem.