Nejdříve jsme jeli vlakem. Cestou jsme si skvěle pohovořili. Potom jsme všichni jeli autem do serpentýn, až jsme dorazili do chaty. Na chatě jsme si vybalili, najedli se a hráli volnou zábavu (nafukovali balónky, hráli společenské hry, leželi…). Potom jsme šli spát.

Ráno jsme dělali snídani a ostatní leželi v posteli. Potom jsme šli ven. Hrajeme většinou týmové hry. Hledali zprávy, cestovali loukou, lesem. Běhali jsme a potom hráli Hutututu. Poté jsme šli na oběd a potom byl polední klid. Potom jsme šli zase na výlet (zachraňovali chorého, zachraňovali stařenu, zachraňovali uplakanou paní,…). Nakonec jsme došli k pramenu. Nabrali jsme vodu do plastových kelímků za 12,50 od Starého Dědy. Nabrali jsme vodu pro vesničany do kelímků a šli. Ve třech čtvrtinách nám kelímky propíchli, takže jsme museli běžet. Potom jsme přelili vodu do kastrůlků, a kdo měl nejvíce, vyhrál velký blok. Kdo měl méně, tři malé. Kdo nejméně, jeden malý. Navečeřeli jsme se, poslechli pohádku, pomodlili se a šli spát.

Ráno jsme šli do kostela 7 km. Cestou jsme narazili na hřiště. Jak je známo, zdrželi jsme se. Kostel byl malý, ale hezký. Zahráli jsme si město Palermo a šli na mši. Po mši pršelo. Někdo běžel na nádraží, ale někdo šel. Hráli jsme si, dokud nepřijel vlak. Byla to moc hezká víkendovka.

Matěj Zeman

A zde se můžete i podívat, jak krásně jsme se měli.