I tento školní rok plánujeme pokračovat v naší společné radosti – pravidelných víkendovek s děckama. Ta příští se uskuteční

1.11. – 3.11. 2011 ve Vlkanově
Ano, tato víkendovka se uskuteční o dušičkách. Věříme, že si na mrtvé dušičky vzpomeneme a nám svěřené dušičky vrátíme živé.

  • Odjezd: v pátek v 17:32 z nádraží v Neratovicích (sraz v 17:15)
  • Příjezd: v neděli v 16:04 na nádraží ve Všetatech (pozor!!!)

Proč nepřijedeme rovnou do Neratovic? Můžeme, ale na těch posledních 6 km bychom čekali 1,5 hodiny ve Všetatech. Pokud si pro děti přijede dostatek rodičů s dostatkem volného místa v autech, můžete si pak užít i společné nedělní odpoledne.

S sebou to, co obvykle: spacák, bačkory, oblečení na ven (může být zima, může pršet, děti se můžou zmazat) a něco čistého do kostela

Jak se změnila organizace farních akcí:
   Začátkem října 2013 vznikl Klub SHM Neratovice, tedy Klub včleněný do struktury Salesiánského hnutí mládeže. Naší vizí je, aby Klub zastřešil a sdružoval většinu aktivit pořádaných z neratovické farnosti. Cílem fungování Klubu by mělo být zajištění provozu těchto akcí a možnost rozvoje dalších aktivit.
   Víkendovky pro děcka jsou tedy akce organizované Klubem SHM Neratovice. Jedná se o občanské sdružení dětí a mládeže. Aby byl Klub fungujícím sdružením, měl by mít členskou základnu tvořenou účastníky akcí. Z tohoto důvodu, jako účastník akce může Vaše dítě podat přihlášku do Klubu SHM Neratovice. Z členství v Klubu nevznikají žádné závazky, vyjadřují se jím sympatie k fungování takového Klubu v Neratovicích. U většiny placených akcí budou zvýhodněné ceny pro členy Klubu (jehož prostřednictvím získáváme určité dotace), pro nečleny budou ceny na úrovni reálných nákladů s akcí souvisejících.
   Vaše případné dotazy velmi rádi zodpoví spoluzakladatelé Klubu:

Matouš Cúth, Anička Červeňová, Lenka + Honza Trhoňovi, Dana Vrbová

Přihláška je ke stažení zde.

Cena:

  • pro členy Klubu SHM Neratovice: 250/500/700/900 Kč za 1/2/3/4 sourozence
  • pro nečleny je cena na úrovni reálných nákladů: 500 Kč / os.
Tak my se už těšíme…a Vy?

Anička  + Katka  + Matouš  + Vašek
Dotazy:   776 182 667   775 276 591   777 108 583   774 097 745