Toto velké jubileum je možno oslavit společnou farní poutí do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Naši biskupové také vyzvali farnosti ke společným poutím a modlitbám spojenými s plnomocnými odpustky. Jedno z míst je i tento kostel. Farnost Neratovice pořádá pouť 5.6.2013. Zahájení v 17.00 přímo v kostele krátkou prohlídkou s duchovním programem – vede P. Miroslav Cúth. V 17.45 bude sloužena poutní mše svatá P. Peterem Kováčem.

Tento den odpadá pravidelná náboženská výchova dětí. Někteří katecheté pojedou společně s dětmi na tuto pouť. Týká se starších dětí, u mladších prosíme o doprovod rodičů.

Odjezd vlakem v 16.00. Zveme každého, kdo chce využít tuto společnou cestu, aby byl na nádraží v 15.45, kdy budeme kupovat hromadnou jízdenku do Prahy hl.n.

Předpokládaný návrat: odjezd z Prahy hl. n. 19.25, příjezd do Neratovic 19.59

Cena zpáteční jízdenky je 55,- korun při zakoupení hromadné jízdenky. Bude vybráno přímo na nádraží.

Za všechny, kdo se těší na společný duchovní zážitek

Marian Cúth