The Ascension by Edward Burne-Jones
The Ascension by Edward Burne-Jones
I vyvedl je ven až do Bethanie, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe. A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jerusaléma s radostí velikou. A byli vždycky v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
(Lk 24.50-53)

Do Bethanie se jde z Jerusaléma přes Olivetskou horu, jež je podle tradice místem nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista, skutečnou zahradou olivových stromů (Getsemany), hned za hradbami Svatého města. Tuto událost oslavení si naše farnost připomene

farní zahradní slavností,

jež se uskuteční šestou neděli velikonoční,
5. května 2013,
již tradičně na zahradě U vysoké jedle (Hix).

Na zahradu se přesuneme společně slavnostním průvodem z Lobkovic po skončení nedělní mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jež bude začínat jako obvykle v 9:30, končit kolem 11:00 a při níž bude udělena svátost křtu naší sestře a bratrovi. Mše svatá v kostele sv. Víta v Kojeticích bude tento den výjimečně zrušena.

Všichni farníci, farnice a jejich nejbližší jsou srdečně zváni ke strávení společného odpoledne. Základní pohoštění (chlazené pivo, víno a voda) a oběd budou zajištěny. Dobrovolné příspěvky formou nestandardního pohoštění (nealkoholické nápoje, jídlo, doutníky apod.) jsou vítány.

Pro další informace kontaktujte Davida Krejčiříka,
nejlépe e-mailem:
david(zavináč)ujf.cas.cz,
ve výjimečných případech na telefonu: 315695267.

The Ascension by Edward Burne-Jones