Na úterý 26.3. jsme se domluvily s maminkami, které se potkávají na setkáváních U Studny, že se společně s otcem Petrem vydáme pěšky do Kojetic. Po cestě se pomodlíme Křížovou cestu. Už je to několikátý rok, co se takto před velikonocemi scházíme, ale letos půjdeme poprvé do Kojetic. Pozvali jsme i ostatní farníky, přišla jen jedna a nám to udělalo velkou radost! S napětím jsme očekávali, jaké bude počasí. Je doba postní, i od sluníčka jsme se postili, bylo schované za mraky … snad už brzy zazáří, stejně jako Kristus při slavnosti Jeho Vzkříšení! Z obyčejných klacků jsme připravili kříž, na něj připevnili lístečky s úmysly, za které obětujeme tuto cestu a naše modlitby. Připomínali jsme si jednotlivá zastavení a o nich rozjímali, zazpívali několik písniček a brzy jsme byli v cíli naší cesty – v kostele v Kojeticích. Na faře jsme se zahřáli a několik z nás ještě využilo příležitost k přijetí svátosti smíření. Bylo to krásné dopoledne. Zde je pár fotek. Jarmila Trhoňová