V Řeži a Roztokách byl výlet za skládáním puzzlí. Na výlet jsme jeli vlakem. Vlastně dvěma ,protože jme museli přestupovat. Byl velmi složitý. Děti starší 13 let měli všechny puzzle a my mladší jsme měli puzzle získat. Starší nesměli říct ANO JO NE a když se podřekli, museli dát nám mladším 1 puzzli. Po obědě, který nebyl, jsme šli někam jako do sauna (Rýdlovic přetopená chata). Po horkých párcích a čaji jsme šli na loď a přepluli jsme na druhou stranu řeky Vltavy. Na druhém břehu jsme hráli hu tu tu tu tu a při hrách se objevil nějaký tunel a všichni jsme tam nalezli potom jsme zjistili že nad námi jezdí vlaky. Cestou domů jsme hráli městečko Palermo. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další výlet.

Ludva Švarc

A na závěr přidávám výběr fotek.