V pátek odpoledne jsme vyrazily s asistenty a Matoušem do Krkonošského podhůří. Jelo nás 18 natěšených dětí. Nejprve jsme jeli vlakem a potom jsme přestoupili na autobus, nakonec došli pěšky na krásnou chalouku v Josífkově-Spáleništi, kde jsme se ubytovali a navečeřeli.

V sobotu po snídani jsme šli ven a rozdělili jsme se do družstev a pak hráli hru, při které nás honili asistenti, kteří představovali zvířata. Při další hře jsme pánovi – Tomášovi hledali boty. Pak jsme šli do chalupy, ale potkal nás „žíznivý“ a my jsme museli přenášet děravý kelímek s vodou do hrnce a přitom starší nosili mladší. Po dobrém obědě, který uvařila Katka, jsme hráli fotbal, baseball a někteří pletli bužírky. K svačině byl upečený dort od Katky na oslavu 3 let společného ježdění na tábory a výlety. Potom jsme hráli hru s „nemocný“, kterému jsme museli zpívat písničky. Předposlední hra byla s „nahým“, kterému jsme od nemocného přinesli oblečení. Poslední hra byla s vězněm, museli jsme zneškodnit stráže, vyluštit rébus. Po vyluštění jsme uhádli téma dnešních her, které bylo z Evangelia podle Matouše o posledním soudu.

V neděli jsme byli na mši svaté v kostele, kde jsme dostali od pana faráře sušenky a obrázky Panny Marie. Potom jsme hráli různé oblíbené hry. Autobusem a vlakem jsme se odpoledne vrátili do Neratovic. Celá víkendovka byla super!

Filip Šesták


A pro načerpání atmosféry se můžete pokochat výběrem krásných fotek ještě krásnějších dětiček…:-)