• Post category:kostel

Poutní kaple sv. Vojtěcha byla  postavena v r.1666 hrabětem Ferdinandem Vilémeme Slavatou na podnět Bohuslava Balbína. Podle tradice byl na tomto místě r. 987 zbit sv. Vojtěch od zdějších pohanských převozníků. Kaple byla od počátku vystavěna jako poutní místo, kámen ohrazený kamenným ostěním a mříží připomíná celou událost. Dřevěný barokní oltář představuje dub vyrůstající ze svatostánku (tedy ze samotného Ježíše Krista), obepíná oválný obraz sv. Vojtěcha, a v jeho větvích jsou další oválné obrazy s českými světci. Z výzdoby návštěvníka zaujmou barokní malované lavice a novodobá výzdoba oken, která připomínají život a působení sv. Vojtěcha.
Poloha: GPS 50°15’42.337″N, 14°30’20.128″E