VELIKONOCE 2012
31. 3. Sobota
Mše sv. s žehnáním ratolestí (pašije sv. Marka)
Dům kněžny Emmy –Neratovice 16.30
Nanebevzetí Panny Marie – Hostín u Vojkovic 18.30

1. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)NEDĚLE
Mše sv. s žehnáním ratolestí
(pašije sv. Marka)
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 11.00
sv. Jakub – Libiš 18.00

2. 4. Pondělí Svatého týdne
8.00 Ranní chvály v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00
(Příležitost ke Svaté zpovědi od 17.00 do 18.00, od 18.30 do 19.30 v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích)

3. 4. Úterý Svatého týdne
8.00 Ranní chvály v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

4. 4. Středa Svatého týdne
8.00 Ranní chvály v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice
sv. Vojtěch – Neratovice 9.00
sv. Vít – Kojetice 16.00

5. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
Mše sv. při svěcení olejů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 9.00
Mše sv. na památku Večeře Páně
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 18.00
(bohoslužba slova, mytí nohou, slavení eucharistie, přenesení Sv. oltářní, adorace)

6. 4. VELKÝ PÁTEK
Památka umučení Páně, den smrti Ježíše Krista, den přísného postu
Společná modlitba v kostele Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
Pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice 15.00
Obřady
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 18.00
(pašije sv. Jana, Přímluvy, Uctívání kříže, svaté přijímání)

7. 4. BÍLÁ SOBOTA
Společná modlitba v kostele Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00(kostel otevřen k modlitbě až do 15 hodin)
VELIKONOČNÍ VIGILIE
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 21.00
(požehnání ohně a příprava svíce, průvod, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba slova, svěcení vody s obnovou křestního vyznání, křest katechumena, slavení eucharistie, Agapé)

8. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše sv. (s žehnáním pokrmů)

Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 10.45
sv. Jakub – Libiš 18.00

9. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
sv. Vojtěch – Neratovice 9.00

10. 4. Úterý v oktávu velikonočním

sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

11. 4. Středa v oktávu velikonočním

sv. Vojtěch – Neratovice 9.00
sv. Vít – Kojetice 16.00

12. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

13. 4. Pátek v oktávu velikonočním

sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

14. 4. Sobota v oktávu velikonočním
Zálezlice – sv. Mikuláš 15.00
Dům kněžny Emmy –Neratovice 16.30

15. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Mše sv.

Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 10.45
sv. Jakub – Libiš 18.00