Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti výuka náboženství. Stejně jako každý rok se i letos scházejí všechny skupiny ve stejný čas, ve stejné budově (ale v různých místnostech) a to:

KAŽDOU STŘEDU od 16:45 v KLUBU DŮCHODCŮ

A jaké skupinky letos vznikly?

Skupina:  Věková skladba:  Katecheta:
Nejmladší děti 3 – 5 let Lenka Trhoňová
Nejmladší školáci   6 let – 2. třída Marta Semerádová
Mladší školní děti 3. – 5. třída Maruška Cúthová  
Starši školní děti 6. – 9. třída Marian Cúth

     Nejmladší děti
   V letošním roce přibyla nová, nejmladší, skupinka dětí našeho farního nábka. Přihlásilo se jich celkem osm. Na našich setkáních jsou srdečně vítány i maminky nebo tatínkové.
   Máme k dispozici malou, ale docela teplou a útulnou místnost s kobercem. Tady si chceme společně hrát, povídat, zpívat, malovat a tvořit, vyprávět příběhy a to všechno k oslavě Pána Boha. Chtěli bychom ho tím vším poznávat a učit se mu důvěřovat. Na setkáních je s námi také klučičí maňásek Kryštof, který chce být pro děti kamarád a jeho velké přání je, aby se i z dětí postupně stali dobří kamarádi.
   Téma pro letošní školní rok má název: Pán Bůh stvořil celý svět. Téma je to nevyčerpatelné. Částečně čerpám z materiálů určených pro katechezi dětí předškolního věku, které vyšly v nakladatelství Samuel. I já se tak učím a sbírám první zkušenosti. Největší inspirací a zároveň motivací k této službě je radost a odhodlání dětí, i jejich rodičů, společně se scházet. Děkuji za důvěru a prosím o modlitbu.
Lenka Trhoňová

     Nejmladší školáci
   Ve skupině nejmladších školáků je 9 dětí. Už nejsme žádní mazánci a na našich setkáních je to znát. Hodně zpíváme, kreslíme, vyrábíme, vyprávíme si, někdy hrajeme hry a někdy dramaticky ztvárňujeme některé situace.
   Téma letošního roku je objevovat jak k nám Bůh promlouvá v příbězích Starého zákona a také každý den v našem životě a jak to souvisí s příchodem, životem, smrtí a vzkříšením Jeho Syna Ježíše Krista. Cílem je hledat možnosti jak můžeme objevovat Jeho hlas ve světě kolem nás, v každodenních událostech, v lidech kolem nás i v nás samotných. K přípravě používám Bibli, příručku Tím vše začíná od Tinie de Vries a starší učebnici, kterou vydali salesiáni.
   Děti jsou spontánní, radostné, akční i přemýšlivé, rádi se spolu scházíme, jen se nám ten čas zdá někdy moc krátký. Děkujeme za vaše modlitby.
Dana Vrbová

     Mladší školní děti
   Letos je tato skupina jedenáctičlenná. Snažíme se dělat cokoli, co dokreslí a doplní téma hodiny. Luštíme, soutěžíme, hrajeme, malujeme, vyrábíme či jinak tvoříme, přemýšlíme, zpíváme…Chtěla bych, aby dětem spolu bylo dobře, aby byly v radostném společenství kamarádů.
      Letošní téma katechezí: Bůh k nám mluví.
   Chceme se zaměřit na Bibli, učit se v ní hledat Boží slovo a to, co o sobě Bůh říká. Hledat způsoby, jak k nám Bůh mluví a jak my můžeme mluvit s Ním.
   Cílem je výchova k víře jako ke schopnosti. Vnímat výzvy, se kterými se člověk v životě setkává. Tázat se a hledat řešení. Hledat odpověď v následování Ježíše, životem ve společenství církve a spoluvytvářením světa. Materiály, ze kterých letos vycházím – učebnice a pracovní listy z Ostavsko – Opavské diecéze pro pátou třídu.
   Všechny děti jsou úžasné, je radost a čest s nimi být. Děkuji za to a prosím o vaše modlitby.
Maruška Cúthová

     Starši školní děti
   Tento rok se zúčastňuje 9 dětí. Všichni jsme spolu již více let – a je to poznat. Atmosféra je velmi uvolněná, pohodová, děti jsou zdravě soutěživé a kritické. Během setkání je vytvářen prostor pro to, aby děti obhájily své tvrzení, své názory a své představy. Společně vše hodnotíme a společně hledáme řešení.
   Mám vlastně problém o nich psát jako o dětech, jsou to doopravdy studenti se vším, co k tomuto stavu patří.
   Tento rok se inspirujeme pořadem Exit 316, který před několika lety proběhl v televizi. Námětů k diskuzi nabízí mnoho. Většina studentů letos bude ukončovat oficiální školní náboženskou výchovu. Jsem přesvědčen, že už je jejich víra upřímná, radostná a otevřená, jsem si jistý, že rodičové mohou být hrdi na své děti – studenty.
   Pokud jste dočetli až sem, jedna otázka úplně pro všechny, číslo 316 je symbolické, spíše se také může psát 3,16 – proč je pro nás toto číslo důležité? Správná odpověď bude po zásluze odměněna.
Marian Cúth