Zveme vás na výlet do Prahy!
Aneb nabízíme vám možnost zabavit vaše milé ratolesti/zbavit se svých milých ratolestí v sobotu 12. Listopadu.
Hesla programu: Horolezecká stěna a soukromý pozemek v Tróji.

Doporučené podmínky přijetí:

   1.  Dát vědět příslušné osobě v dostatečném časovém předstihu
   2.  Dopravit osoby, které se chtějí (či z ohledu na všeobecné blaho se musejí) účastnit výletu do 7.50 na autobusovou zastávku u III.ZŠ. (Nerabus odjíždí v 8.07)
   3.  Vybavit, v předchozím bodě zmíněné, osoby proviantem odpovídajícím jejich věku a velikosti
   4.  Vybavit tyto osoby oblečením vhodným na pohyb uvnitř (dopoledne) a oblečením na ven (odpoledne)
   5.  Zaplatit příslušné autoritě 50 CZK / 2,01 EUR / 2,83 USD / 1 králík / 2 slepice a 10 vajec (volba je na vás)
   6.  Vyzvednout tyto osoby v 17.42 téhož dne na téže autobusové stanici

FAQ

   •  příslušné osoby či autority: Matouš Cúth, Václav Rýdl a Káťa Habartová
   •  krátký popis plánovaného výletu: Po příjezdu do Prahy dojdeme na horolezeckou (vnitřní) stěnu v Kobylisích, kde strávíme celé dopoledne. Pak si dáme obědovou pauzu (s obědem pro ty, co vhodně splnili doporučenou podmínku přijetí číslo 3. Poté se odebereme na soukromý pozemek v Tróji-jsou na něm louky a les, kde si zahrajeme nějaké hry
   •  Není nutné strachovat se o osoby nám svěřené. Všechny hry jsou koncipovány s primárním ohledem na bezpečnost a při jakémkoli přemísťování nám svěřených osob jsou striktně dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy
   •  máte-li jakékoli námitky či připomínky, tak neváhejte a svěřte se nám s nimi na adrese:
    http://www.kmv.ru

Děkujeme, že využíváte našich služeb a věříme, že s nimi budete spokojeni
Vaše KMV – Aerolinie Krátkých Městských Výletů

Nebo také Katka, Matouš a Vašek
Kontakt: rydlvasek[at]gmail.com či matous.cuth[at]gmail.com či Katka.Habartova[at]seznam.cz