Vážení příznivci poutí, v středu 28.9. se i my chceme připojit k pouti do Staré Boleslavi. Můžete si vybrat jestli putovat pěšky nebo na kole. Pěší poutníci budou vyrážet v 6,00 z Kojetické ulice – sraz u supermarketu Billa, trasa bude upřeněna, povětšinou bude kopírovat klidný tok naší řeky až do Brandýsa. Poutníci na kolech se sejdou v 7,45 a vyrazíme tímtéž směrem. Cyklistům bude hlavně druhá část cesty usnadněna nově vybudovanou cyklostezkou vedoucí mezi Kostelcem a Brandýsem. Další program zahrnuje účast na hlavní mši svaté na Mariánském Náměstí v 10,00, poté návštěvu kostela s ostatky sv. Václava. Dále každý dle vlastního uvážení oběd, svačina nebo jiný duchovní program.
Návrat pěších poutníků zpět do Neratovic může pomoct zajistit vlakové spojení v 14:02, 16:02 nebo 18:02. Předpokládáme, že cyklisté nasednou a dojedou zpět po svých pneumatikách.
Všechny, kdo mají zájem a chuť se zúčastnit srdečně zvou manželé Matějkovi a Trhoňovi.
Bližší informace mohou poskytnout:
cyklo – Bohouš Matějka, Honza Trhoň
pěší – Lenka Trhoňová, Honza Trhoň