Matouš 18:20 „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Zveme Vás na obnovená pravidelná ekumenická shromáždění.

Kdy? Každé první úterý v měsíci od 19,00 hod.
Kde? V Klubu Důchodců.

Střídají se modlitební a diskusní večery.