Zveme všechny farníky (i ty, kteří již nejsou školou povinní 🙂 ) na cyklovýlet s grilováním. Odjezd je v neděli 5.9.2010 po mši sv. z Lobkovic. Necyklisté jsou též vítáni, jako přibližovadlo lze použít auto nebo vlak. Prosím o přihlášení do pátku 3.9. na tel. 723 737 292 nebo osobně. Příspěvek na maso, chléb a pití je 30,- Kč.
Daniela a Jindra Vrbovi