Jako již skoro tradičně vyrazila skupinka 20 vytrvalých horalů z naší farnosti opět otestovat své fyzické a psychické síly. Našeho vedení se pro velkou úspěšnost ujali Marian a Maruška Cúthovi, kteří nelenili a našli pro nás nádherné místo. Již od počátku bylo jasné, že to nebude jednoduché. Prvním úkolem bylo šťastně dorazit na parkoviště u Matreier Tauerhaus, což se časem podařilo všem. Zde jsme vzali své věci, bez kterých nedokážeme přežít týden, a vydali se na naši základnu Grünseehütte.

Chata nám poskytovala útulné a příjemné útočiště, abychom si pobyt v horách opravdu užili. Ležela u nádherného jezera obklopeného horami, ve kterém jsme testovali svou otužilost a uspokojovali své nároky na hygienu. Co si ale opravdu každý vychutnával, byly krásné výhledy. Kamkoliv se člověk zahleděl, všude viděl jen krásné hory, sněhová pole, ledovce, jezera, říčky, květiny a zvířata. Čistou a nádherně barevnou přírodu, která nám všem vytvořila úsměv na tváři.

Hned v pondělí ráno po modlitbě se naše početná skupinka rozdělila na několik menších, které si naplánovaly trasy a pokusily se vylézt na některé hory v okolí – Messelingkogel, Hochgasser, Hörndl, Tauernkogl a další. Některé skupinky se také přemístily na chatu Karl-Fürsthütte, odkud se vydaly po ledovci na nedaleké třítisícovky.

Každý den jsme zakončili společnou modlitbou, po které si už každý vytvořil svůj vlastní program. Někteří se mlčky toulali kolem jezera, rozjímali na lavičkách s pohledem upřeným do dálky, odpočívali v podkrovním pokojíčku či se oddávali různým společenským hrám.

Velký dík patří Marianovi a Marušce, kteří nám umožnili být v horách a každý večer pro nás vymýšleli trasy na další dny. Také dalším horským vůdcům Matoušovi Cúthovi, Petrovi Hlaváčkovi a Petrovi Janžurovi, kteří nás rozumně vedli na našich cestách. A také rodinám – Rýdlovi, Janžurovi, které dotvářeli rodinnou atmosféru.

Celý pobyt v horách byl naprosto úžasný, vytvořili jsme pěkné společenství a domů jsme odjížděli krásně unaveni a plni dojmů a pocitů. Lehkou ochutnávku najdete v následující fotogalerii.

Maruška Rajková