V sobotu 20. března se uskuteční Postní duchovní obnova farnosti v Hostíně u Vojkovic.
PROGRAM:
8.00 možnost odvozu auty od kostela sv. Vojtěcha v Neratovicích
8.30 zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie (Hostín u Vojkovic)
9.00 mše sv.
10.00 občerstvení na faře
10.30 I. přednáška
11.15 II. přednáška
11.45 příležitost ke Svátosti smíření (zpovědi) v kostele
12.45 společná modlitba růžence v kostele
13.20 oběd
Všichni farníci jsou srdečně zváni.
S sebou si prosím vezměte Písmo sv. a 60,-Kč (příspěvek na občerstvení). Přihlášení předem není nutné.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema