Požehnané prožití vánoční doby, radost a pokoj z Narození našeho Pána a Spasitele, který neváhal přijít doprostřed lidské bídy, všem farníkům i všem lidem dobré vůle, přeje P. Benedikt Hudema