• Post category:historie
  • Římskokatolická farnost Neratovice je součástí pražské arcidiecéze. Kromě města Neratovic (Byškovice, Horňátky, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy) do ní patří i obce Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice – Netřeba, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Zálezlice (Kozárovice) a Zlonín.
  • Katolická církev považuje za své členy všechny, kdo v ní byli pokřtěni nebo do ní byli jako již pokřtění přijati a nevystoupili z ní. Při sčítání lidu se k římskokatolické církvi přihlásilo na území farnosti cca 3 000 lidí (z toho 1 618 v Neratovicích). Nedělních bohoslužeb se účastní 200 věřících.

  • Ve farnosti se nachází 10 kostelů, na sedmi místech jsou pravidelné bohoslužby.

  • Ve farním společenství jsou zastoupeny všechny věkové kategorie.