V neděli 24.5. proběhla na zahradě U vysoké jedle dlouho dopředu avizovaná farní zahradní slavnost. V minulých letech jsme se scházeli při příležitosti Pavlových narozenin. Náš nový farář Benedikt má ale narozeniny v teplotně-nepříznivém období, proto našel David Krejčiřík novou záminku pro společně strávené odpoledne. A protože není troškař a zcela zjevně mu přišly narozeniny jako slabá záminka, šel dál až k slavnosti Nanebevstoupení Páně…která mimochodem ten den nebyla. 🙂

Oficiálně začala slavnost v 14.00, takže se farníci ve větším počtu začali trousit na zahradu už kolem třetí hodiny, kde na ně již čekala rodina hostitelů, náš duchovní správce a ostatní nedočkavci. Dorazilo i několik našich přátel z okolních farností, včetně Pavla. Sešli jsme se opravdu v hojném počtu a tak už po dvou hodinách družných hovorů se vyprázdnila nejen většina jídla ze stolů, ale i všechno pivo ze sudu. Nakonec ale ani poslední vytrvalci, kteří se v nočních hodinách trousili domů, nemuseli mít prázdno v žaludku nebo sucho v krku.

Pokud se příští rok opět farní zahradní slavnost uskuteční, David slibuje, že pivo bude zajištěno lépe a překvapení až úplně na konec se bude týkat i dětí – podle všeho David zjistil, že pro děti moc nejsou hrušky…v tekutém stavu. 🙂

A na závěr patří ještě obzvláštní poděkování všem, kteří ke zdárnému průběhu farní zahradní slavnosti přispěli nejen svou přítomností, ale i svým časem, pohoštěním…nebo zahradou.

Matouš Cúth