Rádi bychom se jako farnost připojili k národní svatováclavské pouti, která se koná v sobotu 27.9. ve Staré Boleslavi. Spolu s ostatními poutníky chceme vyprošovat našemu národu návrat k duchovním hodnotám a křesťanským kořenům. Sv. Václav je pro nás příkladem vnášení evangelia do každodenního života, proměny života a světa mocí Božího slova.

Cyklisté se mohou připojit k manželům Matějkovým, kteří naplánovali 18 km (jedním směrem) trasu převážně mimo silnice (polní a lesní cesty). Sraz je v 7:45 na parkovišti u Plusu. Účast plánují i rodiny s dětmi, takže neváhejte, i když na kole nejezdíte závodním tempem. Nabízí se i možnost jet vlakem v 8:29 do Brandýsa nad Labem a odtud pěšky cca 2km.

Hlavní poutní bohoslužba začíná v 10 hodin na Mariánském náměstí. Po ní bude možnost individuální prohlídky města a občerstvení. Na několika místech bude odpoledne bohatý kulturní a duchovní program. Návrat je plánován kolem 16 hodiny.